KATT SÖKER HEM!

kattKompletterande info om den lilla gråa ungkatten som verkar husvill. Den är kollad på katthemmet och är inte chippad, och den är socialt sökande. Har rört sig runt vårt område i ett par veckor. Vi undrar om någon saknar den? Eller vill ta hand om den?
För mer info, kontakta Per och Maria Wåhlin, 070-5651600

Vattenrapport

Åke Bergman återkommer här:

Hej,

SLU har nu analyserat provet som jag skickat in. Det visade sig att klumparna innehåller cyanobakterien Planktothrix. SLU har aldrig sett den klumpa ihop sig så tidigare, så det var intressant även för dem. Det är dock bra att vattnet är klart.

Just denna cyanobakterie har hittats i stor mängd tidigare i sjön, framförallt 2011. Detta beror på för hög näringsnivå (fosfor och kväve) i vattnet, varför en restaurering av sjön är önskvärd.

Planktotrix finns hela tiden i sjön och blommar upp vid gynnsamma förhållanden. Det är därför troligt att den kommer tillbaka då och då. De har vilstadier och vilar på bottnarna och väntar ut rätt förhållanden. Om sjön blir grumlig igen så rekommenderar SLU försiktighet och dusch efter bad även om hälsoeffekterna av den koncentration som uppmättes i mitten på juni endast borde vara måttliga.

SLU meddelar att väldigt många sjöar har haft höga biomassor av cyanobakterier och även andra typer av växtplankton i år. Den milda vinterns regnande gav mer erosion än vanligt i markerna och sköljde ut extra mycket näringsämnen i våra vatten. Varmt sommarväder på det har verkligen skapat gynnsamma förhållande för växtplankton.

Deras slutsats: ”Bada gärna om det är klart vatten och fiska med förstås. Och fortsätt vara rädda om er sjö!”

Mvh

Åke

Ny vattenrapport

Åke Bergman skriver:


Jag har idag tagit prover på de gul-orangea sakerna som flyter omkring i sjön och skickat till Biologiska laboratoriet på SLU för analys.
Svar väntas denna vecka.
Vattenproverna som Emma Göthe från Länsstyrelsen Dalarna tog i Övre Milsbosjön i   mitten på juni när sjön var grumlig, är analyserade och det visade sig att det inte enbart var uppgrumling av sediment utan det fanns även en del cyanobakterier i vattnet.
Dominerande art var Planktothrix agardhii som är potentiellt toxisk. Vi har bara haft högre halt av denna art 2011.
Celltätheten som uppmättes klassas enligt WHOs riktvärden som måttlig risk för hälsoeffekter. Dock är denna art inte alltid giftig. Rekommendationen är ändock att undvika bad om sjön är så grumlig som i mitten av juni. Vid klart vatten torde det inte var något problem alls att bada.
Jag återkommer när jag fått svar från SLU.
Mvh
Åke