Vattenrapport

Åke Bergman återkommer här:

Hej,

SLU har nu analyserat provet som jag skickat in. Det visade sig att klumparna innehåller cyanobakterien Planktothrix. SLU har aldrig sett den klumpa ihop sig så tidigare, så det var intressant även för dem. Det är dock bra att vattnet är klart.

Just denna cyanobakterie har hittats i stor mängd tidigare i sjön, framförallt 2011. Detta beror på för hög näringsnivå (fosfor och kväve) i vattnet, varför en restaurering av sjön är önskvärd.

Planktotrix finns hela tiden i sjön och blommar upp vid gynnsamma förhållanden. Det är därför troligt att den kommer tillbaka då och då. De har vilstadier och vilar på bottnarna och väntar ut rätt förhållanden. Om sjön blir grumlig igen så rekommenderar SLU försiktighet och dusch efter bad även om hälsoeffekterna av den koncentration som uppmättes i mitten på juni endast borde vara måttliga.

SLU meddelar att väldigt många sjöar har haft höga biomassor av cyanobakterier och även andra typer av växtplankton i år. Den milda vinterns regnande gav mer erosion än vanligt i markerna och sköljde ut extra mycket näringsämnen i våra vatten. Varmt sommarväder på det har verkligen skapat gynnsamma förhållande för växtplankton.

Deras slutsats: ”Bada gärna om det är klart vatten och fiska med förstås. Och fortsätt vara rädda om er sjö!”

Mvh

Åke

Rekordfisk

Trots den omdiskuterade  vattenkvaliteten är det uppenbart läge för gott fiske. En gös på 4.3 kg fångad i Övre Milsbosjön av Henrik Vintesnö är nu gällande rekord.gös

En uppdaterad göslista är nu  som följer:
4 300 g Henrik Vintesnö 2020
2 200 g Leif Gustafsson 2016
900 g Kurt Ollinger 2006

Ny vattenrapport

Åke Bergman skriver:


Jag har idag tagit prover på de gul-orangea sakerna som flyter omkring i sjön och skickat till Biologiska laboratoriet på SLU för analys.
Svar väntas denna vecka.
Vattenproverna som Emma Göthe från Länsstyrelsen Dalarna tog i Övre Milsbosjön i   mitten på juni när sjön var grumlig, är analyserade och det visade sig att det inte enbart var uppgrumling av sediment utan det fanns även en del cyanobakterier i vattnet.
Dominerande art var Planktothrix agardhii som är potentiellt toxisk. Vi har bara haft högre halt av denna art 2011.
Celltätheten som uppmättes klassas enligt WHOs riktvärden som måttlig risk för hälsoeffekter. Dock är denna art inte alltid giftig. Rekommendationen är ändock att undvika bad om sjön är så grumlig som i mitten av juni. Vid klart vatten torde det inte var något problem alls att bada.
Jag återkommer när jag fått svar från SLU.
Mvh
Åke

Vattenprover på gång

Emma Göthe från Länsstyrelsen i Dalarna har tagit vattenprover eftersom flera har hört av sig och varit oroliga över vattenkvaliteten. Proven ska analyseras och vi får besked förhoppningsvis före semestern dock senast i mitten på juli. Hon bedömer i nuläget att grumligheten troligtvis  beror på en ofarlig sedimentuppblandning.
Glad sommar önskar Anita
IMG_3118vatten

Foto: Anita Bergman

Vattenproblem???? Fortsättning

Möjligt, men jag har aldrig sett detta tidigare så här års. Dessutom kan inte det förklara det dåliga siktdjupet som är nu.

Pollen är mitt tips på ytan. Grumligheten i vattnet beror troligen på helt naturlig blomning av kiselalger, som alltid sker på våren, mer eller mindre mkt olika år. Det brukar pågå i några veckor och sedan försvinna.