LÄNSSTYRELSEN INBJUDER

Länsstyrelsen i Dalarna inbjuder intresserade till ett möte 27/4 kl. 18.00 i Milsbo bygdegård ang den kommande behandlingen av Övre Milsbosjön.

# Kort bakgrund

# Lägesbild för pojektkostnad och finansiering

# Göran Andrsson, https://www.vattenresurs.se, marknadschef på företaget Vattenresurs AB, berättar om själva sedimentbehandlingen.

# Plats för frågor och synpunkter.


Tornföreningen kallar!

Kallelse till årsmöte i Rösåsens Tornförening

Onsdag 01.03.2023 kl. 18:00 i  Milsbo Bygdegård

Sedvanliga förhandlingar enligt stadgarna

Dags att förnya ditt medlemskap. Vi vill gärna ha dig som stödjande medlem även 2023.

Genom att betala 100 kr med SWISH till 1236152466 eller med bg till 594-7783

så ger du oss muskler för fortsatt arbete med tornet.

För medlemskap: uppge MEDLEM -23, namn, mailadress eller mobilnr.

För mer info skriv till tornet@milsbo.com.

Styrelsen

Behandling av Övre Milsbosjön

Åke Bergman och Bosse Hellberg har haft ett planeringsmöte med Vattenresurs AB vad gäller behandlingen av Övre Milsbosjön mot övergödning.

Förutom Åke och Bosse deltog följande personer i mötet:

  • Göran Andersson, marknadschef, Vattenresurs AB
  • Billy Dahlberg, driftchef, Vattenresurs AB
  • Emma Göthe, Länsstyrelsen Dalarna
  • Daniel Larsson, vattenstrateg, Borlänge kommun

Behandlingen är planerad till maj/juni 2023 och kommer att genomföras av företaget Vattenresurs AB, förutsatt att Länsstyrelsen i Dalarna får medel tilldelade för detta ändamål i minst samma omfattning som tidigare år.

För den som är intresserad av hur behandlingen går till hänvisas till följande länkar:

https://www.vattenresurs.se