FISKEVÅRD

KALLELSE

Medlemmarna i Milsbosjöarnas fiskevårdsområde

och övriga intresserade

 kallas härmed till årsmöte

i Milsbo bygdegård

torsdagen den 25 april 2013  klockan 19.00

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

  Välkomna! 

Styrelsen