HISTORISKA BILDER 31, 32

Bild 31 Skräddar Elin Olsson Milsbo. Syster till Christina Jonssons morfar Viktor.

Levde mellan 1900-1918. Dog i spanska sjukan.

Finns också på bild 1.

Bild 31 skräddar elin olsson milsbo

Bild 32 Erik Barklund Långlandet

 

Bild 32 erik backlund långlandet

Torsten Wenngren berättar:

Familjen Barklund flyttade den 23/5 1906 från Nybyggebyn i Siljansnäs till Långlandet i Torsång.

De flyttar den 25/10 1911 från Långlandet i Torsång till Trönö i i Stora Tuna.

Erik Barklund (bilden) född 16/1 1895 i Nybyggebyn Siljansnäs, död 27/9 1968 i Borlänge.

Gift 31/7 1920 med Anna Ingeborg Nornholm född 15/9 1899 i Hushagen Stora Tuna, död 16/8 1973 i Borlänge.

Barn:  Edit Ingeborg född 29/8 1920 i Hushagen Stora Tuna

De flyttar till Nordamerika den 23/2 1923 enl. församlingsboken.

 

Kan du berätta något mer om bilderna?

Tornrapport 3

November månads soligaste dag, i dag tisdag, hjälpte till att göra slutarbetet på avverkningen runt tornet lättare. Lennart Eriksson Uddsarvet plockade upp alla avverkningsrester med sin skotare. Det blev ett berg av kvistar och grenar som lades på hög för senare bränning.
Det gick åt mycket handplockning för att förse skotaren med arbete.
Det finns mycket småris kvar som ni som är intresserade och mjuka i ryggen kan plocka ihop vid ett tornbesök.
Arbetet avslutades med grillning i den nya utsiktenIMG_2915 - Kopia IMG_2927 - Kopia IMG_2928 - Kopia IMG_2923 - Kopia

Tornrapport 2

I fredagens snöregn avverkades flera större träd runt tornet.
Bo Hellberg från Milsbo skötte fällningen och Lennart Eriksson från Uddsarvet skötte kvistning och kapning med en ”miniprocessor”.

IMG_2903 IMG_2904 IMG_2907 IMG_2908

Ny förening

På söndagen samlades ett trettiotal intresserade i Milsbo bystuga och bildade Rösåsens tornförening.

IMG_1454

Närvarande:

Anders Haglund Anders Wenngren Anders.L.Jansson Annika Norling Anton Wagner Bengt Norling Bo Hellberg Carl Zetterström Christer Sandberg Christina Jonsson Eva Blåns Haglund Franz Bauman Göran Haglund Helen von Bergen Håkan Mattsson Ingela Herrmann Ingrid Wenngren Jonas Axelsson Krister Carlsson Lars Andersson Leif Gustafsson Lennart Lindkvist Nils Jonsson Olle Vejde Per Herrmann Peter Carlsson Pär Jonsson Sven Olov Karlsson Sören Hellberg Torsten Venngren

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Rösåsens tornförening 9 nov 2014

§ 1 Mötet öppnades av Bo Hellberg.

§ 2 Till mötesordförande valdes Christer Sandberg.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Leif Gustafsson.

§ 4 Till protokollsjusterare utsågs Franz Bauman och Bengt Norling.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Sören Hellberg gav en historisk tillbakablick över tornets tillvaro, bl a att det funnits två tornföreningar tidigare. Beslutades att bilda Rösåsens tornförening.

§ 7 Beslutades att stadgeutkastet ligger till grund för beslut på kommande årsmöte.

§ 8 Verksamhetsplanen läggs fram av interimsstyrelsen på kommande årsmöte.

§ 9 Budgetfrågan hänsköts tillkommande styrelse. Medlemsavgiften bestämdes till 100 SEK per person.

§ 10 En interimsstyrelse bestående av Bengt Norling sammankallande, Göran Haglund, Per Herrmann, Bo Hellberg, Leif Gustafsson utsågs.

§ 11 Val av revisor hänsköts till årsmötet.

§ 12 Till valberedning valdes Sören Hellberg, Eva Blåns Haglund, Jonas Axelsson.

§ 13 Bestämdes att firmatecknare utses av interimsstyrelsen.

Olle Vejde framhöll Svenska Handelsbanken som förslag till föreningens bankkontakt, bl a , p g a dess positiva kontanthantering och kundkontakt. Föreningens namn bestämdes till RÖSÅSENS TORNFÖRENING. Interimsstyrelsen möts omedelbart efter detta möte.

§ 15 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Leif Gustafsson

Leif Gustafsson

Solbacken Milsbo 209

78194 Borlänge

0707196139

info@milsbo.com

Justeras av:

BengtNorling FranzBauman

Bengt Norling Franz Baumanalbum

 

IMG_1455

 

 

PÅMINNELSE

RÖSÅSENVÄNNER!

Utsiktstornet på Rösåsen behöver oss!

Var med att rädda en av Dalarnas

finaste utsikter!

Söndag 9/11 kl. 14

i Milsbo Bystuga

hålls konstituerande möte med den

nya tornföreningen!

Vi bjuder på kaffe!

Föranmäl gärna kaffet till info@milsbo.com

Välkomna

Skärmklipp

 

 

 

 

 

Kallelse och dagordning

konstituerande årsmöte och bildandet av föreningen Rösåsens tornförening

Datum: 9/11 2014

Tid: 14 00

Plats: Milsbo bystuga

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av person att justera protokollet
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Bildande av föreningen Rösåsens tornförening
 • 7 Antagande av stadgar
 • 8 Årets verksamhetsplan
 • 9 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • 10 Val av interimsstyrelse för tiden fram till och med första årsmöte
 • 11 Val av revisor
 • 12 Val av tre st valberedare för att förbereda det första årsmötet
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Mötets avslutande