Efterlysning

Personal från Skogsvårdsstyrelsen har vid besök på Rösåsen förlorat en mobiltelefon. Den ligger förhoppningsvis i  något av dikena upp till översta parkeringen.

Hittar du den så ring Leif 0707196139.