Vargrapport

Britt och Roine Karlsson meddelar nyheten om vargspår på Källmyravägen.

ÄNDRING:

Det blev fel väg  pga dålig kommunikation.

Vargspåret är från C-vägen hälsar Britt.

varg

Länsstyrelsen i Dalarna vill gärna ha rapport om varg, så Britt eller Roine uppmanas att ringa; Mats Rapp 010-2250359 eller beredskapsnr 010-2250500