Fiskevårdsmöte

Kallelse

Medlemmarna i Milsbosjöarnas fiskevårdsområde
och övriga intresserade kallas härmed till årsmöte
i Milsbo Bygdegård
tisdagen den 25 april 2017  klockan 19.00
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Välkomna!
Styrelsen