TORNEVENEMANG

Hur står det till med Milsbosjöarna?

 Detta är en fråga som många boende i närheten av sjöarna ställer sig.

Av denna anledning har Milsbosjöarnas fiskevårdsområde (fvo) i samverkan med Rösåsens tornförening bjudit in Länsstyrelsen i Dalarna för att komma till Milsbo för att berätta om resultaten av de senaste årens provtagningar i Milsbosjöarna.

Vidare kommer information att ges beträffande ansökan till LOVA (Lokalt vattnenvårdsprojekt) som Borlänge kommun ämnar göra i nära samarbete med Milsbosjöarnas fvo för att vidtaga åtgärder för att minska övergödningen i Milsbosjöarna genom att reducera fosforläckaget från bottensedimentet till sjövattnet.

Tid:     Tisdag 05.06.2018 kl: 18:00

Plats:  Stugan vid Rösåsens utsiktstorn

Alla intresserade är välkomna!

För styrelsen i Milsbosjöarnas fvo

Christer Sandberg

 

NU STÄDAR VI

Städdag i Milsbo bygdegård

      onsdagen den 16:e maj

               från 17.30.

       Vi samlas och städar

            inne och ute

         Sedan grillar vi,

            umgås och

          har trevligt!

 

Alla är hjärtligt välkomna!

             Styrelsen