Vattenproblem???? Fortsättning

Möjligt, men jag har aldrig sett detta tidigare så här års. Dessutom kan inte det förklara det dåliga siktdjupet som är nu.

Pollen är mitt tips på ytan. Grumligheten i vattnet beror troligen på helt naturlig blomning av kiselalger, som alltid sker på våren, mer eller mindre mkt olika år. Det brukar pågå i några veckor och sedan försvinna.