Vattenrapport

Åke Bergman återkommer här:

Hej,

SLU har nu analyserat provet som jag skickat in. Det visade sig att klumparna innehåller cyanobakterien Planktothrix. SLU har aldrig sett den klumpa ihop sig så tidigare, så det var intressant även för dem. Det är dock bra att vattnet är klart.

Just denna cyanobakterie har hittats i stor mängd tidigare i sjön, framförallt 2011. Detta beror på för hög näringsnivå (fosfor och kväve) i vattnet, varför en restaurering av sjön är önskvärd.

Planktotrix finns hela tiden i sjön och blommar upp vid gynnsamma förhållanden. Det är därför troligt att den kommer tillbaka då och då. De har vilstadier och vilar på bottnarna och väntar ut rätt förhållanden. Om sjön blir grumlig igen så rekommenderar SLU försiktighet och dusch efter bad även om hälsoeffekterna av den koncentration som uppmättes i mitten på juni endast borde vara måttliga.

SLU meddelar att väldigt många sjöar har haft höga biomassor av cyanobakterier och även andra typer av växtplankton i år. Den milda vinterns regnande gav mer erosion än vanligt i markerna och sköljde ut extra mycket näringsämnen i våra vatten. Varmt sommarväder på det har verkligen skapat gynnsamma förhållande för växtplankton.

Deras slutsats: ”Bada gärna om det är klart vatten och fiska med förstås. Och fortsätt vara rädda om er sjö!”

Mvh

Åke

Rekordfisk

Trots den omdiskuterade  vattenkvaliteten är det uppenbart läge för gott fiske. En gös på 4.3 kg fångad i Övre Milsbosjön av Henrik Vintesnö är nu gällande rekord.gös

En uppdaterad göslista är nu  som följer:
4 300 g Henrik Vintesnö 2020,
2 200 g Leif Gustafsson 2016,
900 g Kurt Ollinger 2006,