Vägförbättring

Vägen från Bäckebro till båtbrygan har fått en ansiktslyftning.

Den har gjorts ideellt av några välorganiserade bybor

och vi ger Bo, Björn, Anders och Walter en tacksam eloge för nedlagt arbete.

Vagnsparken på plats

Tungan rätt i mun
Ögon i nacken

Här är det bra fäste som gäller
Övervakning pågår