ÄNTLIGEN!!!!

En diskussion i Milsbo bykassa har lett till inköp av moduler till en ny badbrygga vid Milsbos egna badplats. Med bistånd av Anders Wenngren och Daniel Sjöstrand med familjer och maskiner har bryggan nu kommit i vattnet. För att förlänga den nya bryggans livstid kommer den att tas upp på land för vinterförvaring .

Foto: Pär Gustafsson