Behandling av Övre Milsbosjön

Åke Bergman och Bosse Hellberg har haft ett planeringsmöte med Vattenresurs AB vad gäller behandlingen av Övre Milsbosjön mot övergödning.

Förutom Åke och Bosse deltog följande personer i mötet:

  • Göran Andersson, marknadschef, Vattenresurs AB
  • Billy Dahlberg, driftchef, Vattenresurs AB
  • Emma Göthe, Länsstyrelsen Dalarna
  • Daniel Larsson, vattenstrateg, Borlänge kommun

Behandlingen är planerad till maj/juni 2023 och kommer att genomföras av företaget Vattenresurs AB, förutsatt att Länsstyrelsen i Dalarna får medel tilldelade för detta ändamål i minst samma omfattning som tidigare år.

För den som är intresserad av hur behandlingen går till hänvisas till följande länkar:

https://www.vattenresurs.se