Ny byggnad på Rösåsen

Rösåsens tornförening ämnar utveckla verksamheten vid tornet med en promenadslinga i området. Som krona på verket har också en rastkoja byggts i angränsning till Rösåsens högsta topp. Vinterbyggarna som gjorde jobbet är Per Herrmann, Åke Bergman, Bo Hellberg.