Tornföreningen kallar!

Kallelse till årsmöte i Rösåsens Tornförening

Onsdag 01.03.2023 kl. 18:00 i  Milsbo Bygdegård

Sedvanliga förhandlingar enligt stadgarna

Dags att förnya ditt medlemskap. Vi vill gärna ha dig som stödjande medlem även 2023.

Genom att betala 100 kr med SWISH till 1236152466 eller med bg till 594-7783

så ger du oss muskler för fortsatt arbete med tornet.

För medlemskap: uppge MEDLEM -23, namn, mailadress eller mobilnr.

För mer info skriv till tornet@milsbo.com.

Styrelsen