LÄNSSTYRELSEN INBJUDER

Länsstyrelsen i Dalarna inbjuder intresserade till ett möte 27/4 kl. 18.00 i Milsbo bygdegård ang den kommande behandlingen av Övre Milsbosjön.

# Kort bakgrund

# Lägesbild för pojektkostnad och finansiering

# Göran Andrsson, https://www.vattenresurs.se, marknadschef på företaget Vattenresurs AB, berättar om själva sedimentbehandlingen.

# Plats för frågor och synpunkter.