Ny byggnad på Rösåsen

Rösåsens tornförening ämnar utveckla verksamheten vid tornet med en promenadslinga i området. Som krona på verket har också en rastkoja byggts i angränsning till Rösåsens högsta topp. Vinterbyggarna som gjorde jobbet är Per Herrmann, Åke Bergman, Bo Hellberg.

Behandling av Övre Milsbosjön

Åke Bergman och Bosse Hellberg har haft ett planeringsmöte med Vattenresurs AB vad gäller behandlingen av Övre Milsbosjön mot övergödning.

Förutom Åke och Bosse deltog följande personer i mötet:

  • Göran Andersson, marknadschef, Vattenresurs AB
  • Billy Dahlberg, driftchef, Vattenresurs AB
  • Emma Göthe, Länsstyrelsen Dalarna
  • Daniel Larsson, vattenstrateg, Borlänge kommun

Behandlingen är planerad till maj/juni 2023 och kommer att genomföras av företaget Vattenresurs AB, förutsatt att Länsstyrelsen i Dalarna får medel tilldelade för detta ändamål i minst samma omfattning som tidigare år.

För den som är intresserad av hur behandlingen går till hänvisas till följande länkar:

https://www.vattenresurs.se

ÄNTLIGEN!!!!

En diskussion i Milsbo bykassa har lett till inköp av moduler till en ny badbrygga vid Milsbos egna badplats. Med bistånd av Anders Wenngren och Daniel Sjöstrand med familjer och maskiner har bryggan nu kommit i vattnet. För att förlänga den nya bryggans livstid kommer den att tas upp på land för vinterförvaring .

Foto: Pär Gustafsson

Vägförbättring

Vägen från Bäckebro till båtbrygan har fått en ansiktslyftning.

Den har gjorts ideellt av några välorganiserade bybor

och vi ger Bo, Björn, Anders och Walter en tacksam eloge för nedlagt arbete.

Vagnsparken på plats

Tungan rätt i mun
Ögon i nacken

Här är det bra fäste som gäller
Övervakning pågår

Övre Milsbosjöns vattenkvalitet

Medlemmarna i Milsbosjöarnas fiskevårdsområde och övriga intresserade inbjuds härmed tillLänsstyrelsens presentation av de senaste årens undersökningar av vattnet i Milsbosjöarna.

Plats:   Milsbo Bygdegård

Tid:     Måndagen den 30 Maj 2022  Klockan 18.00

Presentationen innefattar bl. a. de kompletterande undersökningar som gjorts i enlighet med förslaget i en tidigare rapport:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2019/undersokning-av-lackagebenagen-fosfor-och-rekommendation-av-aluminiumdosering-i-milsbosjoarna.html

För Milsbosjöarnas fvo

Christer Sandberg/ Åke Bergman