ÄNTLIGEN!!!!

En diskussion i Milsbo bykassa har lett till inköp av moduler till en ny badbrygga vid Milsbos egna badplats. Med bistånd av Anders Wenngren och Daniel Sjöstrand med familjer och maskiner har bryggan nu kommit i vattnet. För att förlänga den nya bryggans livstid kommer den att tas upp på land för vinterförvaring .

Foto: Pär Gustafsson

Vägförbättring

Vägen från Bäckebro till båtbrygan har fått en ansiktslyftning.

Den har gjorts ideellt av några välorganiserade bybor

och vi ger Bo, Björn, Anders och Walter en tacksam eloge för nedlagt arbete.

Vagnsparken på plats

Tungan rätt i mun
Ögon i nacken

Här är det bra fäste som gäller
Övervakning pågår

Övre Milsbosjöns vattenkvalitet

Medlemmarna i Milsbosjöarnas fiskevårdsområde och övriga intresserade inbjuds härmed tillLänsstyrelsens presentation av de senaste årens undersökningar av vattnet i Milsbosjöarna.

Plats:   Milsbo Bygdegård

Tid:     Måndagen den 30 Maj 2022  Klockan 18.00

Presentationen innefattar bl. a. de kompletterande undersökningar som gjorts i enlighet med förslaget i en tidigare rapport:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2019/undersokning-av-lackagebenagen-fosfor-och-rekommendation-av-aluminiumdosering-i-milsbosjoarna.html

För Milsbosjöarnas fvo

Christer Sandberg/ Åke Bergman

Vargvarning!!!!!!

Krister Carlsson Davidsberg skriver:

Kanske kan vara intressant att veta…

att i måndags den 11/4 på fm sprang en varg tvärs över Övre Milsbosjön ca 150-200 meter söder om oss i Dalviksberg. Den sprang från väster till öster och gick av sjön vid bryggan som ligger vid sjöns nordöstra hörn för vidare färd. Någon mer som såg den kanske?

Krister i Dalviksberg